SZKOLENIA
Umacniamy

Zarządzanie przez cele

Sukces i popularność zarządzania przez cele wynika z jego uniwersalności – ma ono zastosowanie niemal w każdej organizacji, zarówno w małej rodzinnej firmie, jak i w dużym przedsiębiorstwie, może być wykorzystywane na każdym szczeblu zarządzania.

Korzyści wynikające z proponowanego programu:

 

  • Efektywne wyznaczanie celów podwładnym.
  • Przedstawianie i uzgadnianie celów z członkami zespołów – wykorzystanie elementów coachingu.
  • Dopasowywanie celów do efektywności i możliwości rozwojowych pracownika.
  • Skuteczne monitorowanie efektywności realizacji i egzekwowanie zadań

 

Główne tematy szkolenia:

 

  • Planowanie i wytyczanie celów w perspektywie długo, średnio i krótkoterminowej.
  • Kaskadowanie celów strategicznych firmy na operacyjne cele zespołowe przy zwiększaniu zaangażowania pracowników w ich realizację.
  • Budowanie harmonogramów realizacji zadań.
  • Monitorowanie realizacji zadań. Zasady oceny realizacji celów.
  • Planowanie działań rozwojowych.
ZADAJ PYTANIE