SZKOLENIA
Umacniamy

Zarządzanie zmianą

Najlepsze organizacje na świecie, to organizacje podlegające ciągłym zmianom. Szybka reakcja na panujące w otoczeniu warunki daje im przewagę i przyczynia się do zwiększania efektywności. Prezentowane szkolenie uczy jak przewidywać, projektować i skutecznie wdrażać zmiany.

Główne tematy szkolenia:

 

  • Natura zmiany – postrzeganie zmiany jako pożądanej cechy rzeczywistości.
  • Identyfikowanie zmian i właściwe ich organizowanie.
  • Etapy wprowadzania zmian.
  • Rola przełożonego we wprowadzaniu zmian.
  • Postawy wobec zmiany.
  • Przyczyny oporów przed zmianą.
  • Kreowanie klimatu organizacyjnego sprzyjającego wprowadzaniu zmian.
  • Rola komunikacji w efektywnym realizowaniu zmian.
  • Metody oceny wyników wprowadzenia zmian.
ZADAJ PYTANIE